Obiectiv specific 4.1 - in parteneriat cu MDRAP

AM POR a publicat spre consultare publica Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”, apelul de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pâna la data de 01.08.2018.

Acest apel se adreseaza în principal solicitantilor de finantare reprezentati de parteneriatele dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca lider de parteneriat si unitatile administrativ-teritoriale municipii resedinta de judet (cu exceptia municipiului resedinta de judet Tulcea).

Ghidul solicitantului publicat în consultare publica contine informatii specifice referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Descarca Ghid in consultare