A fost lansat Ghidul solicitantului - PROIECTE NEFINALIZATE - Ambulatorii si Unitati de primiri urgente

MDRAP a aprobat versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii ”Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate” si Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunatatirea calitatii si a eficientei îngrijirii spitalicesti de urgenta , Operatiunea B – Unitati de primiri urgente aferent urmatoarelor apeluri de proiecte :

POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8

GHIDUL SOLICITANTULUI contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizând sistemul electronic - aplicatia MY SMIS

Perioada de depunere a cererilor de finantare este: 09 Iulie 2018, ora 16.00 – 13 august 2018, ora 23.00

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022