Achizitie servicii de catering

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud.Neamt, str.Lt.Draghescu nr.9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie simplificata in vederea achizitionarii unor servicii de catering, dupa cum urmeaza:
- in 12 oct.2016 – pizza (350 grame/persoana) in diverse sortimente, inclusiv de post;
- in 13 oct.2016 – meniu pranz (exclusiv ciorba) care sa cuprinda carne (pui/porc), legume, salate (total 400 grame/persoana);
- in 14 oct.2016 – meniu pranz (exclusiv ciorba) care sa cuprinda atat produse de frupt (carne, legume, salate), cat si de post (total 400 grame/persoana).

Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului, mai sus mentionat, pentru estimativ ora 13:00, din ziua specificata, luand in considerare un numar estimat de persoane de minim 20-maxim 45. Numarul exact de persoane va fi comunicat cu o zi inainte de desfasurarea evenimentului.

Prestatorul va emite raport de activitate cu privire la serviciile real prestate, cu precizarea cel putin a urmatoarelor elemente: obiectul serviciului prestat, pe zile, numar de persoane.

Documente de calificare solicitate ( conform anexa):
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea  nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei- Director General, Elena Nane- Director Economic, Monica-Maria Lutz, Elena Baicu, Monica Zlavog;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 07.10.2016;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele; monica.lutz@adrnordest.ro;

5. Calendarul estimativ al procedurii:
-    data de deschidere/evaluare oferte: 10.10.2016;
-    data de semnare a contractului: 11.10.2016;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila- pana la data semnarii contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se pot obtine aceste informatii - nu se aplica.

9.Valoarea estimata a achizitiei publice/ sursa de finantare: 3.375 lei, fara TVA/ POR;

Eveniment 12-14.10.2016 - descarca formulare si modele