Calendar orientativ Axa prioritara 4 din POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Ca urmare a evenimentului "Orasul meu in Europa noastra", organizat de Comisia Eurpeana la Bucuresti,  Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Adminstratiei Publice a transmis calendarul orientativ privind Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile - POR 2014 - 2020, dupa cum urmeaza:

Documente strategice:

  • Lansare de apel depunere Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) - Octombrie 2016;
  • Termen limita de depunere SIDU si PMUD - Iulie 2017;
  • Termen limita de depunere a Documentului Justificativ finantare din FESI - Decembrie 2017.

Proiecte:

  • Lansare in consultare publica a Ghidurilor specifice prioritatilor de investitie aferente - Noiembrie 2016;
  • Lansare apeluri de proiecte specifice prioritatilor de investitii - Ianuarie 2017;
  • Termen limita de depunere a proiectelor - Decembrie 2018.

Inceputul anului 2020 - evaluarea performantei utilizarii fondurilor pentru fiecare municipiu resedinta de judet, utilizand ca reper sfarsitul anului 2019;

In cursul anului 2020 - redeschidere apeluri de proiecte pe prioritatile de investitie aferente Axei prioritate 4, in functie de sumele ramase disponibile.