Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est: experti in cadrul Biroului Evaluare Tehnico Financiara (ETF)

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 15.02.2017, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 12 posturi vacante de Expert in cadrul Biroului Evaluare Tehnico Financiara (ETF), durata determinata - 2 luni, cu posibilitate de prelungire a contractului.

Domeniile si tematicile pentru care se cauta evaluatori sunt urmatoarele: eficienta energetica, dezvoltare durabila, servicii sociale, egalitate de sanse, monumente istorice, electronica/electrotehnica/automatica si calculatoare, analiza cost-beneficiu, planuri de afaceri, aspecte financiare in cadrul proiectelor, infrastructura de tipul cai ferate/drumuri si poduri.

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati pentru inscrierea la concurs:

  • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
  • experienta profesionala de minim 3 ani in activitati de evaluare tehnico-financiara aferenta cererilor de finantare depuse in cadrul programelor cu finantare europeana;
  • constituie avantaj experienta profesionala de evaluare in domeniile: dezvoltare durabila, egalitate de sanse, servicii sociale, eficienta energetica, patrimoniul cultural national, electronica/electrotehnica/automatica si calculatoare, analiza cost-beneficiu, planuri de afaceri, infrastructura de tipul inginerie civila sau similar.

Procesul de evaluare se refera la analiza (din punct de vedere tehnic si economico-financiar) cererilor de finantare si a documentatiei tehnice aferente propunerilor de proiecte depuse spre finantare in cadrul Axelor prioritare ale POR 2014-2020. Candidatii trebuie sa aiba in vedere sa nu se afle in nici o situatie de conflict de interese.

Persoanele interesate vor depune la sediul Agentiei, pana la data de 13.02.2017, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european - din care sa reiasa clar experienta profesionala si experienta acumulata de catre candidat in domeniul evaluarilor tehnico-financiare aferente proiectelor europene), cerere de inscriere la concurs, copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, care atesta experienta specifica solicitata mai sus, copii dupa atestatele/ autorizatiile cu relevanta in domeniile descrise mai sus, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

ADR Nord-Est va face selectia candidaturilor depuse si va contacta telefonic si pe e-mail, in data de 14.02.2017, toti candidatii admisi pentru participarea la concurs. Numai acesti candidati selectati vor fi invitati sa participe la concursul din data de 15.02.2017.

Concursul va consta in interviu si analiza CV-ului/dosarului depus.
Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.