Conditiile pentru accesarea fondurilor in domeniul reabilitarii termice a cladirilor publice - supuse consultarii

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat in data de 28.07.2016, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Prioritatii de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Prin acest apel de proiecte se finanteaza cladirile detinute (aflate in proprietate publica sau in administrare) de Autoritatile publice centrale,  Autoritatile si institutiile publice locale, parteneriate intre acestea si ocupate de aceleasi entitati eligibile care le detin sau de alte entitati eligibile si care sunt cladiri de interes si utilitate publica, civile (in care utilizatorul principal este omul) (cu exceptia celor industriale). Se va acorda prioritate cladirilor in care se desfasoara activitati sociale (asistenta medicala/servicii medicale, asistenta sociala, invatamant/ educatie/ penitenciare etc.)

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro si maximum 25 milioane euro.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, pana la data de 29.08.2016.

Descarca Ghidul!