Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitie 2.1.A - microintreprinderi a fost revizuit

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat in data de 11.07.2016, varianta revizuita a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
 
Modificarile vizeaza doar urmatoarele anexe: Anexa 1.1. – Declaratia de eligibilitate, Anexa 1.4 – Declaratia privind eligibilitatea TVA si Anexa 1.5.a – Macheta Analiza si previziunea financiara.

Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.1 - Apelul 2.1.A. (versiune finala - actualizata iulie 2016)
Ordin modicare ghid 2.1A