In atentia beneficiarilor REGIO - Flexibilizarea procesului de transmitere de catre beneficiari a Graficului cererilor de prefinantare/ rambursare/ plata

AM POR a emis Instructiunea nr. 182/15.02.2021 privind flexibilizarea procesului de transmitere de catre beneficiari a Graficului cererilor de prefinantare/ rambursare/ plata actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – sectiunea Financiar. Instructiunea prevede urmatoarele:

I. Pe parcursul implementarii proiectelor finantate in cadrul POR 2014-2020, Beneficiarii vor instiinta OI/AM asupra modificarii informatiilor incluse in Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata la contractul de finantare ori de cate ori este necesar (dar cu cel putin 30 zile inainte de data previzionata de depunere a urmatoarei cereri de rambursare/plata), potrivit dispozitiilor contractuale, stadiului derularii si situatiei financiare a proiectului si avand in vedere imperativul unei aprecieri corecte a sumelor si perioadelor de depunere a acestor cereri, in scopul asigurarii unui flux stabil de fonduri catre Beneficiari si pentru determinarea progresului financiar la nivelul proiectelor si Programului.
II. Beneficiarii isi asuma, prin comunicarea Anexei 4 mentionata la art. I, corectitudinea si realitatea informatiilor transmise catre OI/AM, graficele eronate avand consecinte asupra contractelor de finantare, in responsabilitatea Beneficiarilor, precum si la nivelul POR.
III. Informarile si graficele actualizate vor fi transmise de Beneficiari exclusiv prin Modulul Comunicare din MYSMIS - sectiunea Financiar si vor fi luate in considerare de catre OI in indeplinirea responsabilitatilor legate de implementare, inclusiv la intocmirea si inaintarea catre AM a previziunilor de cash-flow, alaturi de alte informatii necesare pentru realizarea unor previziuni realiste.
IV. Odata cu transmiterea cererii de rambursare finala, Beneficiarii vor initia in MYSMIS procedura de modificare a contractelor de finantare prin Notificare, in vederea actualizarii sectiunii “Graficul de rambursare” din cererile de finantare si a Anexei 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata, pentru a reflecta derularea reala a prefinantarilor/rambursarilor/platilor la nivelul proiectului.
V. Notificarea va urma etapele procedurale aplicabile acestei categorii de modificare a contractului de finantare.

Instructiunea 182