Instructiune privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/plata

AM POR a emis Instructiunea nr. 41/29.05.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la documentele ce trebuie prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata.