Lansarea apelului POR/8/8.1./8.3./A/1 Servicii sociale - Grup vulnerabil persoane vârstnice

 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a lansat, în data de 28 decembrie 2016, ghidul specific final pentru Prioritatea de investitii 8.1 – Investitiile în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil persoane vârstnice.

Cererile de finantare vor fi depuse exclusiv prin MySMIS. Perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 12:00– 28/08/2017 ora 12:00.

Descarca Ghidul