Lansarea apelului POR/8/8.1./8.3./A/1 Servicii sociale - Grup vulnerabil persoane vârstnice

 Autoritatea de Management pentru Programul OperaÈ›ional Regional a lansat, în data de 28 decembrie 2016, ghidul specific final pentru Prioritatea de investiÈ›ii 8.1 – InvestiÈ›iile în infrastructurile sanitare È™i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naÈ›ional, regional È™i local, reducând inegalitățile în ceea ce priveste starea de sănătate È™i promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale È™i de recreare, precum È™i trecerea de la serviciile instituÈ›ionale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - CreÈ™terea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil persoane vârstnice.

Cererile de finanÈ›are vor fi depuse exclusiv prin MySMIS. Perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 12:00– 28/08/2017 ora 12:00.

Descarcă Ghidul