Modificarea formei de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 / iulie 2019

MDRAP a emis ordinul de modificare a formei de contract anexata la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce contine conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.

Modificarea se refera la contractele de finantare aferente proiectelor ce se incadreaza in alocarea regionala aferenta apelului de proiecte si/sau alocarii municipiilor resedinta de judet (OS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). Pentru acestea, s-a inclus posibilitatea cresterii finantarii nerambursabile acordate, prin act aditional, pana la limita maxima care ar fi putut fi acordata, in cazul in care proiectul se incadra in totalitate in alocarile anterior mentionate, pentru utilizarea  economiilor inregistrate la nivel de prioritate de investitii/la nivel de municipii resedinta de judet (OS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).

Modificarea vine in sprijinul beneficiarilor, pentru degrevarea bugetului acestora, in cazul in care sunt inregistrate economii in cadrul alocarilor anterior mentionate. Modificarea anterior mentionata nu vizeaza apelurile de proiecte unde sunt aplicabile scheme de masuri de ajutor de stat/minimis.

De asemenea, forma contractului de finantare a fost modificata prin includerea, pentru proiectele generatoare de venituri, mentiunii legate de procentul valorii nerambursabile acordate prin raportare atat la valoarea totala a cheltuielilor eligibile cat si la valoarea necesara de finantare, pentru a se realiza o corelare a informatiilor respective.

Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul General raman neschimbate.

Descarca Ordin de modificare
Descarca Anexa 10.8 - Model orientativ contract de finantare