Modificarea Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

In data de 7 decembrie 2016, AM POR a emis ordinul de modificare si inlocuire a Anexei 10.8 Model orientativ la contractul de finantare la Anexa 1 la Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Astfel, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, au fost reformulate clauzele contractuale in vederea corelarii obligatiilor privind asigurarea transparentei si a confidentialitatii informatiilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul General raman neschimbate.
 
Forma consolidata a ghidului general poate fi consultata aici.

Ordin MDRAP 3170 din 07.12.2016.pdf

Forma de contract ordin 3170 din 07.12.2016.doc