Modificarea Ghidului Solicitantului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

In 27.03.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ce contine conditii specifice pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.

Principalele prevederi se refera la:

  • modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucratoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectiva;
  • includerea situatiei in care nu se aplica mecanismul de selectie si contractare pentru apelurile competitive, respectiv atunci cand aceste apeluri sunt inchise, iar valoarea solicitata a proiectelor depuse in cadrul regiunii de dezvoltare nu acopera alocarea regionala. In acest caz, Organismele Intermediare ale POR vor putea demara etapa precontractuala pentru toate proiectele care intrunesc punctajul minim, fara a mai aplica mecanismul etapizat de selectie si contractare, ceea ce elimina premisele competititionale in apelul respectiv;
  • includerea mentiunii ca pentru toate proiectele depuse in cadrul apelurilor competitive deschise la Organismele Intermediare, pentru care s-a intrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a intrunit pragul de calitate, se pot solicita documentele aferente etapei de precontractare, pe riscul solicitantului, cu privire la contractarea proiectului in urma aplicarii mecanismului descris in ghidul specific si incadrarea in alocarea regionala a proiectului;
  • actualizarea formei de contract cu prevederile legale in vigoare. Acesta a fost actualizat in conformitate cu modificarile legislative intervenite;
  • includerea in cadrul documentelor ce trebuie aduse de catre entitatile de drept public in etapa precontractuala in conformitate cu prevederile HG93/2016, prezentand „Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”;
  • actualizarea Modelului F – modelul orientativ al acordului de parteneriat anexa la cererea de finantare.

Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul Specific raman neschimbate.
 
Ghidului Solicitantului 3.1B modificat
Sinteza principalelor modificari