Modificarea Ghidului specific 4.4 – crese si gradinite, Axa prioritara 4

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific 4.4 dedicat invatamantului anteprescolar si prescolar, din cadrul Axei prioritare 4, POR 2014-2020.

Principalele modificari prevad:
1. Actualizarea sectiunilor 2.1, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2 si 5.3.1 din ghidul specific.
2. Actualizarea, corectarea si completarea Grilei ETF, precum si a Conditiilor specifice aplicabile obiectivului specific 4.4.
3. Reducerea pragului de calitate, astfel putand intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.

Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ghid specific
Ordin modificare Ghid specific