Modificarea Ghidului specific 4.5 - invatamant profesional si tehnic, Axa prioritara 4

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific 4.5 dedicat invatamantului profesional si tehnic, din cadrul Axei prioritare 4, POR 2014-2020.

Principalele modificari prevad:
1. Actualizarea sectiunilor 2.1, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2 si 5.3.1 din ghidul specific.
2. Actualizarea, corectarea si completarea Grilei ETF, precum si a Conditiilor specifice aplicabile obiectivului specific 4.5.
3. Reducerea pragului de calitate, astfel putand intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme È™i eligibile, care în urma evaluării tehnice È™i financiare au obÈ›inut un punctaj de minim 50 de puncte.

Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ghid specific
Ordin modificare Ghid specific