Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte AP 8, PI 8.1, OS 8.2 Ambulante

MDRAP a emis ordinul de aprobare a modificarilor si completarilor “Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulante”.

Principalele modificari prevad:
- prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finantare pana in data de 30.08.2018, ora 12:00
- includerea unor mentiuni cu privire la modalitatea in care pot fi solicitate la rambursare costurile de personal
- includerea Anexei Model 9 Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal.

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022