POR Axa 4 - 5 noi ghiduri privind Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, in consultare publica pana la data de 18 aprilie 2017

Autoritatea de Mangement a POR, din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a publicat spre consultare publica, in data de 31 Martie 2017, Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Operational Regional (POR), dedicate dezvoltarii urbane durabile ( Axa proritara 4).

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid in parte, la adresa regio@mdrap.ro , pana la data de 18 aprilie 2017.

Prioritatea de investitii 4.1 – „ Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare ”:

Obiectivul specific 4.1 este „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” si se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu exceptia municipiului Tulcea, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru. Valoarea totala eligibila a Cererilor de finantare este de minimum 1.000.000 euro si de maximum 20.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii Cererii de finantare.

Prioritatea de investitii 4.2 - „ Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului ”:

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet.

Valoarea eligibila a proiectului poate fi de minim 100 000 euro, iar valoarea maxima totala a proiectului poate fi de 5 milioane euro (echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte).

Sunt eligibile numai proiectele care sunt parte componenta a unei strategii integrate de dezvoltare urbana, selectate de catre Autoritatea Urbana de la nivelul municipiului resedinta de judet – Organism Intermediar POR de nivel secundar si incluse in Documentul Justificativ pentru finantare prin FESI 2014-2020.

Prioritatea de investitii 4.3 – „ Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ”:

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate din municipiile – resedinta de judet din Romania, cu exceptia municipiului Tulcea si a municipiului Bucuresti. Aceasta prioritate de investitii vizeaza, printr-o abordare complexa, rezolvarea problemelor de infrastructura, sociale si economice concentrate in anumite zone din interiorul oraselor, defavorizate si marginalizate, in scopul de a promova incluziunea sociala a populatiei marginalizate.

Masurile vor fi promovate printr-o abordare integrata, promovand investitii in asigurarea conditiilor de baza infrastructurale si pentru locuire (utilitati, accesibilitate, spatii publice etc.), dezvoltarea functiilor sociale si comunitare, precum si, atunci cand este cazul, combaterea segregarii si consolidarea coeziunii sociale a populatiei afectate. Valoarea eligibila a unui proiect in cadrul prioritatii este de minimum 100.000 de euro si valoarea totala maxima a unui proiect este de 5 milioane euro (echivalent in lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte).

Prioritatea de investitii 4.4 – “ Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”:

Obiectivul Specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca.

Aceasta prioritate de investitie se adreseaza se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu zonele functionale urbane ale acestora, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei, definite in Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, cu exceptia municipiului Tulcea.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplica intregii valori a finantarii nerambursabile.

Obiectivul Specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020:

Aceasta prioritate de investitie se adreseaza se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu zonele functionale urbane ale acestora, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei, definite in Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, cu exceptia municipiului Tulcea. Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplica intregii valori a finantarii nerambursabile.

Elementul central al dezvoltarii urbane durabile il constituie finantarea proiectelor de dezvoltare urbana in baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din orase. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbana.

Depunerea proiectelor in cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile se va face in conformitate cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltarii urbane.

Documentul cadru de implementare a dezvoltarii urbane

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” - CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.2 “Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinta de judet” - CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.3 “Îmbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate în municipiile resedinta de judet din România” - CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.4 “Cresterea calitatii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie şi sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca” - CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.5 “Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” - CONSULTARE PUBLICĂ