Revizuirea Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investitii 2.1A Microintreprinderi

Autoritatea de management pentru POR a publicat, in 29.08.2016, o noua revizuire a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Modificarea documentului a vizat revizuirea, in Ghidul specific – Sectiunea 5 „Procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor”, a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – sectiunea 8 ”Verificarea, evaluare, selectia si contractarea proiectelor”.

Aceasta modificare a fost impusa de particularitatile derularii procesului de verificare, evaluare si contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au facut obiectul Ghidului general.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Ghidul solicitantului versiunea actualizata 29.08.2016