S-a deschis al doilea apel pentru axa prioritara 6 a POR 2014-2020

AM POR a anuntat pe site-ul inforegio.ro lansarea celui de-al doilea apel pentru axa prioritara 6 - Infrastructura rutiera.

Incepand cu data de 06 decembrie 2016, se deschide apelul nr POR 2016/6/6.1/2, ce se va incheia in data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul integrat de management - aplicatia MY SMIS.
Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de o luna de la data deschiderii apelului, astfel incat depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 06 ianuarie 2017, ora 15.00.

Precizam ca finantarea proiectelor se va face in ordinea depunerii si dupa parcurgerea tuturor etapelor de selectie a proiectelor depuse in cadrul primului apel nr POR 2016/6/6.1/1. Proiectele depuse in cadrul apelului nr POR 2016/6/6.1/2 se vor finanta numai daca proiectele depuse in primul apel nu utilizeaza integral alocarea precizata in ghidul specific apelului.

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritara 6 Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale contine informatiile specifice axei prioritare 6 a POR 2014-2020, necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2, despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selectie, contractare a proiectelor. Deasemenea sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
In utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 – 2020".

Ghidul solicitantului - Prioritatea 6.1 - Apel 2