Sprijin pentru IMM-uri mai competitive

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat, in data de 25.07.2016, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 2.2. - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri, in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate. Aceasta prioritate de investitie va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale.

Se are in vedere sprijinirea companiilor care opereaza in domenii economice in care se poate dezvolta si/sau mentine un avantaj competitiv si, in general, dezvoltarea activitatii lor economice. In acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care isi desfasoara activitatea in domeniile cu potential competitiv,  identificate conform SNC, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste domenii.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro si maximum 1 milion euro.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, pana la data de 24.08.2016

Descarca Ghidul!