Noutati - Noul ghid pentru domeniul 4.3. ”Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”

Stiri - 21.07.2010


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul solicitantului aplicabil celui de-al doilea apel de proiecte organizat pentru Domeniul Major de Interventie 4.3. ”Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”, care vizeaza:

•    Modificarea definitiei ”mediului urban” cuprinse in glosarul de termeni, conform modificarilor asupra Documentului cadru de implementare a POR, aprobate prin Ordinul comun al MDRT 1406/04.05.2010 si MFP 1133/20.05.2010.

•    Eliminarea contributiei minime a solicitantului de 30% la valoarea eligibila a proiectului, conform Ordinului MDRT 1726/15.06.2010 de modificare a schemei de minimis aplicabile DMI 4.3. si Ordinului comun al MDRT 1770/23.06.2010 si MFP 1983/14.07.2010, de aprobare a modificarilor asupra Documentului cadru de implementare.

•    Modificarea criteriului de eligibilitate referitor la profitul din exploatare obtinut in anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare, conform Ordinului MDRT 1726/15.06.2010 de modificare a schemei de minimis aplicabile DMI 4.3. si Ordinului comun al MDRT 1770/23.06.2010 si MFP 1983/14.07.2010, de aprobare a modificarilor asupra Documentului cadru de implementare.

•    Corectarea unor prevederi din Sectiunea III ”Conditii precontractuale” a ghidului solicitantului, referitoare la verificarea situatiilor financiare ale solicitantului, pentru a confirma incadrarea acestuia in categoria microintreprinderilor inainte de semnarea contractului de finantare; asigurarea conformitatii cu prevederile procedurii de lucru aplicabile etapei precontractuale (efectuarea vizitelor la fata locului)

•    Actualizarea formularului standard pentru bugetul proiectului, prin modificarea procentului taxei pe valoarea adaugata.

De asemenea, incepand cu 21 iulie 2010 a intrat in vigoare ghidul solicitantului consolidat pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 – „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.


Ghidul Solicitantului DMI 4.3 - consolidat iulie 2010