A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte pentru intreprinderi de economie sociala de insertie POR/2021/9/9.1/3

AM POR a publicat Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 967 din 8.07.2021 si se adreseaza beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala prin mecanismul DLRC, selectate la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii celui de-al treilea apel de proiecte pentru intreprinderi de economie sociala de insertie, POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi.

Depunerea proiectelor se va face in perioada 14.07.2021, ora 10.00 - 15.09.2021, ora 14.00.

Ghid specific Intreprinderi apel 3
Ordin de aprobare

 

Cauta fonduri

Stadiul evaluarii proiectelor Axa 2 POR 19.07.2021

Documente suport implementare beneficiari publici / privati [NOU!]