Achizitie servicii de instruire - Litigii privind Fondurile Europene, precum si trecerea controlului ex-ante de la ANAP la AM

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procesul de consultare in vederea achizitiei directe a serviciilor de instruire a 4 angajati.

1. Cursantii trebuie sa dobandeasca competente aprofundate cu privire la aspecte legate de fraudarea fondurilor europene, respectiv :

  • intelegerea indicatorilor de frauda si exemplificarea cu studii de caz;
  • intelegerea si aplicarea rigorilor de documentare si justificare a fraudei si neregulilor, din perspectiva consecintelor de ordin administrativ, civil si penal;
  • mecanismele judiciare aplicabile in domeniul fondurilor europene;
  • intinderea raspunderii pentru frauda si nereguli;
  • modificarea legislatiei achizitiilor publice privind controlul ex-ante.

Durata: 1-2 zile (perioada februarie-martie 2019).
Ofertantul trebuie sa precizeze in oferta sa, urmatoarele informatii:

  • valoarea cursului (lei fara TVA)/participant;
  • locatia de desfasurare a cursului;
  • programa cursului;
  • lectorii implicati;
  • servicii suplimentare: cazare participant (daca este cazul), masa participant (daca este cazul), suport de curs si costurile acestora.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 29.01.2019, ora 14:00;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul consultarii.

5. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din invitatie;

7. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 2.200 lei, fara TVA / POR.