Campanie de februarie Programul Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Nord-Est

ADR Nord-Est organizeaza, in perioada 14-21 februarie 2017, o serie de evenimente de informare destinate potentialilor solicitanti de finantare, in scopul prezentarii conditiilor de accesare a finantarii prin prioritatile de investitii:

- 2.2. - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

- 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri Publice.

- 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale, Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil: persoane varstnice

Eveniment

Data

Localizare

Sesiune de informare dedicata Prioritatii de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale, Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil: persoane varstnice

14 februarie 2017

Ora 11:00

Piatra Neamt

Hotel Central Plaza

Sesiuni de informare dedicate Prioritatii de investitii 2.2 – Investitii IMM

15 februarie 2017

Ora 11:00

Bacau

Hotel Dumbrava

16 februarie 2017

Ora 11:00

Suceava

Hotel Balada

17 februarie 2017

Ora 11:00

Iasi

Hotel Unirea

3.1.B - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri Publice.

21 februarie 2017

Ora 11:00

Piatra Neamt

Hotel Central Plaza

Accesul la evenimente este liber, in limita locurilor disponibile si in conditiile inscrierii prin formularul de participare.

Formular de participare

Agenda eveniment 14 februarie, Prioritatea 8.1, Piatra Neamt
Agenda eveniment 15 februarie, Prioritatea 2.2, Bacau
Agenda eveniment 16 februarie, Prioritatea 2.2, Suceava
Agenda eveniment 17 februarie, Prioritatea 2.2, Iasi
Agenda eveniment 21 februarie, Prioritatea 3.1B, Piatra Neamt