Prioritatea 1.1 / Operatiunea B

AM POR a publicat in 12.06.017, pentru consultare publica, Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST).
 
Eventualele observatii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, pana la data de 27.06.2017, ora 17.00. La acestea se va raspunde centralizat odata cu publicarea documentului aprobat sau odata cu o noua consultare publica a documentului mentionat, daca va fi cazul.

Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiÈ›ii 1.1, OperaÈ›iunea B – Sprijinirea parcurilor È™tiinÈ›ifice È™i tehnologice (PST) - CONSULTARE PUBLICÄ‚

Macheta financiară, anexă la planul de afaceri (.xls)