Ghidul specific pentru mobilitatea oraselor, P.I. 3.2 a fost lansat in consultare publica

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat, in data de 12 aprilie 2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI si POR/2017/3/3.2/1/BI, Axa prioritara 3 – „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

Obiectivul specific 3.2 se adreseaza oraselor si municipiilor din cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru si Bucuresti-Ilfov, cu exceptia celor 39 de municipii resedinta de judet eligibile in cadrul Axei prioritare 4 a POR si a oraselor/municipiilor din cadrul ADI „ITI Delta Dunarii”, care vor beneficia de un apel dedicat acestei structuri.

Valoarea totala eligibila a Cererilor de finantare, echivalenta in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 500.000 euro si de maximum:
- 5.000.000 euro pentru orasele/municipiile cu o populatie sub 20.000 de locuitori;
- 10.000.000 euro pentru orasele/municipiile cu o populatie de peste 20.000 de locuitori;

La nivelul Regiunii Nord-Est, alocarea pentru acest apel va fi de 72,86 milioane Euro.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 2 mai 2017.

Descarca Ghidul