In atentia beneficiarilor POR 2014-2020: Termene limita pentru transmiterea cererilor de plata

! Actualizare termene prin Instructiunea nr. 208/06.11.2023

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023, prin care sunt stabilite termene maxime de depunere a cererilor de plată de către beneficiari, astfel:

  • Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plată este 13 noiembrie 2023.
  • Termenul limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la AM POR a cererilor de plată este 29 noiembrie 2023.
  • Termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 este 31 decembrie 2023. Această data reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor. Orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.
  • Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de rambursare finale este 29 februarie 2024.

În plus, se elimină obligația de efectuare a vizitelor pe teren la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

Instrucțiunea nr. 206 poate fi consultată aici.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022