Instructiune privind evaluarea cererilor de finantare depuse de microintreprinderi in cadrul prioritatii 2.1A

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a emis instructiunea 9/09.08.2016 privind suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii adminsitrative si a eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microintreprinderi.

Procesul de evaluare va fi suspendat pana in data de 19 august 2016.

Masura a fost luata ca urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii.

Cererile de finantare se pot depune, in continuare, in aceleasi conditii, data de la care se vor calcula termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare, fiind 19.08.2016.