Revizuirea Ghidului Solicitantului - Prioritatea de investitii 2.1A - Microintreprinderi

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat in data de 20.03.2017, o noua revizuire a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificarile aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), in ceea ce priveste:

  • Modelul standard orientativ al contractului de finantare
  • Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciara cu inscrierea definitiva a dreptului de proprietate, in etapa precontractuala.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.
Data limita pana la care mai pot fi depuse proiecte: 27.04.2017, ora 12:00.

Descarca Ghidul Solicitantului - Prioritatea de investitii 2.1A - Microintreprinderi - actualizat 20.03.2017