Prezentare

Programul Operational Regional 2014-2020 prin intermediul axei prioritare 1 - promovarea transferului tehnologic va finanta urmatoarele activitati:

 • crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente  si software necesare;
 • achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanta specializata in afaceri;
 • investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT.

Beneficiarii acestei axe prioritare sunt:

 • Infrastructura de inovare si transfer tehnologic acreditate conform legislatiei in vigoare
 • Parcuri stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare
 • IMM in parteneriat cu ITT

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) are rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, iar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR in Regiunea Nord-Est.

DOCUMENTE RELEVANTE:

Document Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST [versiune finala]

Anexe Document Cadru Regional [versiune finala]

Lista scrisorilor de intentie din portofoliul Regiunii Nord-Est inaintate in vederea depunerii de proiecte in cadrul Axei 1 POR 2014-2020, Operatiunile A si B  [martie 2017]

Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune finala - decembrie 2017]

ANEXE - Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune finala - decembrie 2017]

Lista entitatilor de transfer tehnologic acreditate provizoriu [ianuarie 2018]

Raport asupra ofertei transfer tehnologic din cadrul institutiilor de invatamant superior si cercetare din Regiunea Nord-Est

Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

Raport de analiza privind nevoile si oferta pentru serviciile de inovare si transfer de tehnologie pentru companiile din regiunea de Nord-Est a Romaniei [engleza] [Author: Dr. Jonathan Loeffler] [Version 2 – 01.12.2017]

LEGATURI UTILE:
Consortiul Regional de Inovare

NOUTATI:

27 ianuarie 2020 - A fost modificat Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1

Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020” a fost modificat prin Ordinul nr. 81/23.01.2020.

A fost modificata anexa Model G - Plan de afaceri cu detalierea modelului de afaceri CANVAS pentru a veni sprijinul beneficiarilor in completarea planului de afaceri si in justificarea investitiei.

Ordin de modificare
Anexe

27 ianuarie 2020 - A fost modificat Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B/1

A fost modificat Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5342/20.07.2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor tehnologice si stiintifice.”

Principala modificare se refera la actualizarea alocarii apelului de proiecte ca urmare a hotararii CMPOR nr. 117/18.12.2019, publicata pe site-ul www.inforegio.ro. De asemenea, s-a actualizat cursul valutar pentru datele introduse in MYSMIS privind alocarea apelului de proiecte.

In plus, s-a mentionat ca gradul de acoperire a alocarii apelului de proiecte se calculeaza luandu-se in considerare cursul Inforeuro din luna intrarii in vigoare a contractelor de finantare.

Ulterior, in cazul neacoperirii alocarii apelului de proiecte, MLPDA/AMPOR poate decide relansarea apelului de proiecte pentru sumele ramase neacoperite in urma finalizarii procesului de contractare a proiectelor aferente apelului cu nr. POR/2018/1/1.1.B/1.

Ordin 89 din 23.01.2020

27 ianuarie 2020 - A fost modificat Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A/1

A fost modificat Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5342/20.07.2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic.

Principala modificare se refera la actualizarea alocarii apelului de proiecte ca urmare a hotararii CMPOR nr. 117/18.12.2019, publicata pe site-ul www.inforegio.ro. De asemenea, s-a actualizat cursul valutar pentru datele introduse in MYSMIS privind alocarea apelului de proiecte.

In plus, s-a mentionat ca gradul de acoperire a alocarii apelului de proiecte se calculeaza luandu-se in considerare cursul Inforeuro din luna intrarii in vigoare a contractelor de finantare.

Ulterior, in cazul neacoperirii alocarii apelului de proiecte, MLPDA/AMPOR poate decide relansarea apelului de proiecte pentru sumele ramase neacoperite in urma finalizarii procesului de contractare a proiectelor aferente apelului cu nr. POR/2018/1/1.1.A/1

Ordin 88 din 23.01.2020

7 ianuarie 2020 - Ghid in consultare publica Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea C Relansare 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat astazi, 07 ianuarie a.c., pentru consultare publica “Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investitie 1.1, C - IMM sau IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investitii de transfer tehnologic”.

Conform comunicatului oficial AM POR, ghidul, in forma actuala, propusa spre consultare publica, implementeaza o serie de masuri de simplificare, printre care:
•    transformarea apelulului din competitiv in necompetitiv
•    clarificarea tipului de investitie care se doreste a fi finantat prin transfer tehnologic prin impunerea limitarilor necesare pentru a se evita achizitia exclusiva de echipamente performante
•    includerea posibilitatii completarii cererilor de finantare
•    realizarea etapei de conformitate administrativa si eligibilitate pe baza de declaratii si verificarea propiu-zisa a documentelor in etapa de precontractare/contractare

Eventualele observatii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, pana la data de 10.01.2020, ora 12.00 15.01.2020, ora 12.00. Observatiile si comentariile acceptate se vor regasi in forma finala a ghidului specific.

AM POR precizeaza ca nu se va raspunde la solicitarile transmise de catre potentialii solicitanti care implica analize privind  incadrarea in prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificari numai pentru solicitantii la finantare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghid in consultare

4 decembrie 2019 - Specializarea Inteligenta in Regiunea Nord-Est - oportunitati si provocari

In data de 12 decembrie 2019, Iasiul va fi locul de intalnire pentru actorii relevanti din Regiunea Nord - Est care vor raspunde invitatiei ADR Nord - Est la dezbaterea privind oportunitatile si provocarile intampinate pe parcursul validarii si operationalizarii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est) si care vor avea o contributie semnificativa in stabilirea pasilor de urmat in vederea optimizarii cadrului regional de programare si implementare a Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” din cadrul Regio - Programului Operational Regional, atat pentru perioada 2014 - 2020, cat si pentru 2021 - 2027.Reprezentantii Bancii Mondiale vor prezenta planul de actiune si rezultatele partiale ale programului de asistenta tehnica pe care il deruleaza in regiune, in sprijinul transferului tehnologic, si vor avea o interventie pe tema proprietatii intelectuale in contextul valorificarii rezultatelor cercetarii. Cu acest prilej, vom cunoaste si doua dintre echipele universitare care beneficiaza de asistenta prin aceasta initiativa si care vor impartasi cateva aspecte referitoare la experienta dobandita.

Atelierul de lucru interactiv desfasurat in cea de-a doua parte a reuniunii va lansa tuturor participantilor provocarea de a descoperi impreuna modul in care putem imbunatati procesul de descoperire antreprenoriala, in vederea actualizarii permanente a niselor prioritare de interventie si a generarii de proiecte inovative in regiune. Cu acest prilej, vom repune in discutie, pe noi coordonate, rolul structurilor de guvernare RIS3 (CRI si CCA) in elaborarea si implementarea RIS3 Nord-Est.  

Evenimentul va avea loc la Hotel International, Sala Colocvium, incepand cu ora 10.00, conform programului atasat. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la bgris3@adrnordest.ro.

Agenda conferinta

11 iulie 2019 - Lansarea apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate

ersiunea finala a privind aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020”, a fost aprobata in data de 09.07.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Apelul de proiecte are ca scop finantarea proiectelor listate in cadrul acestuia din regiunile de dezoltare regionale Nord Est si Nord Vest. Constructia portofoliului respectiv a fost un proces transparent in ambele regiuni, in care au fost implicati actorii cheie din sistemul quadruple helix (administratie centrala si locala, institutii de invatamant, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), fiind promovata, in special in cadrul atelierelor de descoperire antreprenoriala, tinand cont de aspectele metodologice promovate de Comisia Europeana pentru realizarea Strategiilor de Specializare Inteligenta RIS 3. Astfel, mecanismul respectiv a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

 • Identificare solutii de specializare regionala aferente domeniilor RIS3, prin intermediul atelierelor de lucru pentru descoperire antreprenoriala organizate in perioada 2016-2017;
 • Organizare apel(uri) regionale pentru colectare propuneri de proiecte pentru portofoliul RIS3, care corespund solutiilor identificate in etapa 1;
 • Structurare portofoliu de propuneri de proiecte colectate, pe domenii RIS3 si surse de finantare pentru identificare proiecte integrate, fara sursa de finantare unica;
 • Colectare fise de proiect extinse si acordare suport promotorilor de proiecte integrate pentru maturare concept si definire lista proiecte strategice integrate;
 • Avizarea de catre Consortiul Regional de Inovare si Consiliul pentru Dezvoltare Regionala a listei cu proiecte strategice integrate recomandate pentru finantare din POR – Anexa 10.7 la Ghidul solicitantului;
 • Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS 2014+, in perioada 01.08.2019, ora 12.00-01.12.2019, ora 12.00.

Ghidul Solicitantului
Ordin de aprobare

6 februarie 2019 - Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor vizand apelul 1.1.B - Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST)

AM POR a modificat, in data de 05.02.2019, ORDINUL ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr 5277/2018 pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B - Sprijinirea Parcurilor Stiintifice si Tehnologice. Programul Operational Regional 2014-2020.

Modificarea prevede prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv pana la data de 13 aprilie 2019, ora 12.00.

Descarca Ordin de modificare

04 februarie 2019 - Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor vizand apelul 1.1.A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic

AM POR a prelungit perioada de depunere pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1.Axa prioritara 1, ”Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic, Programul Operational Regional 2014-2020.

ORDINUL ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5342/20.07.2018 pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic. Programul Operational Regional 2014-2020" a fost modificat astazi, 04.02.2019.

Modificare prevede prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv pana la data de 20 aprilie 2019, ora 12.00.

Descarca Ordin de modificare

29 august 2018 - Consultare publica - Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.2 - Promovarea transferului tehnologic, Apel dedicat regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest 

AM POR a publicat in data de 29/08/2018 spre consultare publica, „Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/1/1.2/1/initiativa Regiuni mai putin dezvoltate/, Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investitii 1.2 - „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale" rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, POR 2014-2020, apel dedicat regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest.
 
Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 28/09/2018.
 
Obiectivul specific al acestei prioritati de investitie este de sprijinirea portofoliului de proiecte aferent strategiilor de specializare regionale, urmarind cresterea gradului de inovare in firme in vederea dezvoltarii ecosistemului regional de inovare.

In cadrul apelulul de proiecte vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate in urma implementarii activitatilor din cadrul Initiativei regiuni mai putin dezvoltate, in special in regiunile NE si NV. Prin proiectele respective se urmareste introducerea pe piata a rezultatelor cercetarii prin implicarea actorilor cheie identificati in cadrul cvadruplu helix (administratie central si locala, institutii de invatamant, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), vizand domeniile de specializare inteligenta de la nivel regional. Proiectele vor avea o abordare multidisciplinara aducand o contributie la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligenta identificate la nivel regional.

Bugetul alocat apelului de proiecte 58.823.532 milioane euro, iar lista de proiecte este preidentificata la nivel regional in urma aplicarii mecanismului “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania.
 
Ghidul specific va fi definitivat la nivelul AMPOR in conformitate cu schema de masuri de ajutor aplicabila si respectiv prin inserarea comentariilor rezultate in urma etapei de consultare publica.
 
Descarca Ghid in consultare

05 martie 2018 - 9.65 milioane euro pentru finantarea IMM in Regiunea Nord-Est

In conditiile unei dezvoltari tehnologice rapide, cu efecte directe asupra ciclului de viata al produselor si al tehnologiilor, companiile trebuie sa raspunda cerintelor unei piete in continua evolutie. Sectorul IMM este cel mai afectat, din cauza orientarii relativ slabe catre activitati productive, accesului redus la capital, tehnologie si infrastructura si a adaptabilitatii relativ scazute la nevoile pietei prin inovare.

Apelul de proiecte ”Investitii pentru IMM-?uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii” din cadrul POR 2014 – 2020, pune la dispozitia IMM-urilor din mediul rural sau urban din judetele: Iasi, Bacau, Suceava, Neamt, Botosani si Vaslui, o finantare de 9,65 milioane euro.

Continuare >>>

03 octombrie 2017 - Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

In perioada mai-iulie 2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord–Est, cu sprijinul Eastern Marketing Insights SRL, a realizat Studiul pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est.

Documentul complet poate fi descarcat de aici:
Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est

Raport de analiza privind nevoile si oferta pentru serviciile de inovare si transfer de tehnologie pentru companiile din regiunea de Nord-Est a Romaniei [engleza] [Author: Dr. Jonathan Loeffler] [Version 2 – 01.12.2017]

Continuare >>>

15 mai 2017 - Ghidul specific pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic a fost lansat in consultare publica 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a publicat, in data de 15.05.2017, in consultare publica Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.

Continuare >>>

15 mai 2017 - Ghidul specific pentru Axa prioritara 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investitii 1.1, operatiunea C - IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) a fost lansat in consultare publica

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a publicat, in data de 12.05.2017, in consultare publica Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investitii 1.1, operatiunea C - IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT).

Continuare >>>

11 aprilie 2017 - Rezultatele procesului de colectare si analiza scrisori de intentie pentru Axa 1 POR - Promovarea transferului tehnologic

In data de 24.03.2017, s-a incheiat procesul de colectare a propunerilor de scrisori de intentie aferente procesului de programare pentru Axa 1 POR – Promovarea transferului tehnologic la nivelul Regiunii Nord-Est.

Continuare >>>

29 martie 2017 - Consultare privind Documentul Cadru Regional aferent Strategiei pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST

Pentru programarea resurselor alocate Axei 1, Promovarea Serviciilor de Transfer Tehnologic din Programul Operational Regional 2014-2020, incepand cu anul 2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a recomandat tuturor regiunilor Romaniei sa elaboreze un Document Cadru Regional pentru Specializarea Inteligenta.

Continuare >>>

29 martie 2017 - 36 de scrisori de intentie depuse la ADR Nord-Est pentru finantare in cadrul Axei 1 din POR 2014-2020

Pe data de 28 martie 2017, au avut loc la Iasi reuniunile Consortiului Regional de Inovare Nord-Est (CRI)  si a Comisiei Consultative Academice de suport (CCA). Principalul punct pe ordinea de zi l-au reprezentat discutiile pe baza celor 36 de Scrisori de Intentie inaintate catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in vedrea depunerii de proiecte care urmeaza a fi finantate prin Axa Prioritara 1 „Promovarea Transferului Tehnologic” din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Continuare >>>

17.03.2017 - 24 martie 2017 - termenul maxim pentru depunerea expresiilor de interes pentru investitii finantabile prin Axa 1 POR! 

Programul Operational Regional 2014 – 2020, prin Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic aloca Regiunii Nord - Est 36,15 milioane Euro pentru implementarea investitiilor ce vizeaza dezvoltarea infrastructurilor si serviciillor de transfer tehnologic.

Accesarea acestor fonduri este conditionata de depunerea scrisorilor de intentie elaborate  in baza metodologiei standard, prin care potentialii beneficiari prezinta experienta, viziunea, avantajele competitive, mecanismele functionale, activele si abilitatile existente sau care vor fi create, in scopul dezvoltarii activitatilor de transfer tehnologic.

Termenul maxim de completare si transmitere a acestui document la ADR Nord – Est este 24 martie 2017, la adresa de email adrnordest@adrnordest.ro, fax 0233 218072.

Continuare >>>

03.03.2017 - Sesiune de informare Axa Prioritara 1 POR - Promovarea transferului tehnologic

ADR Nord-Est organizeaza la Iasi (Sala Iacob Negruzzi din cadrul Consiliului Judetean Iasi), in data de 10 martie 2017, incepand cu ora 10:30, o sesiune de informare si clarificari dedicata potentialilor beneficiari de finantare in cadrul Axei Prioritare 1 POR - Promovarea transferului tehnologic.

Continuare >>>

01.03.2017 - Metodologia pentru completarea scrisorii de intentie in vederea accesarii finantarii prin Axa 1 din POR - Promovarea transferului tehnologic

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est,  in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR 2014-2020, lanseaza metodologia pentru scrisoarea de intentie in vederea identificarii expresiilor de interes din partea potentialilor beneficiari, respectiv entitatile de inovare si transfer tehnologic (EITT), care intentioneaza sa aplice pentru finantare din POR.

Continuare >>>