Prioritatea 6.1 Apel 1

licitatie inchisa

Axa Prioritara 6, Prioritatea de Investitii 6.1, Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Obiectivul specific al acestei prioritati il reprezinta cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor judetene.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

a.    modernizarea si reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti- cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc. retelei de drumuri judetene  care asigura conectivitatea, directa cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres.
b.    constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei (parapeti de protectie, limitatoare de viteza - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala, reorganizare de intersectii. 
c.    construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale;

Categorii de beneficiari eligibili:

A. Unitate administrativ-teritoriala (definita prin Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare):
- Judet
B. Unitati administrativ-teritoriale in parteneriat:
-    judet(e) - municipiu(i)/ oras(e)/ comuna(e)
-    judet-judet (doua sau mai multe)

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 139,16 mil Euro.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora deschidere apel de proiecte:        15.03.2016
Data si ora incepere depunere de proiecte:    16.05.2016, ora 12.00
Data si ora inchidere depunere de proiecte:   16.11.2016, ora 16.30

Ghidul solicitantului - Prioritatea 6.1 (versiune finala - actualizat iunie 2017)
Ordin 3364 din 20.06.2017 privind modificare Ghid solicitant
Sinteza modificari_6.1 iunie 2017

09.05.2019 - Modificari ale unor ghiduri ale solicitantului aferente Axei prioritare 6

Memorandum si acord administratii bazinale ape

Alte versiuni ghid solicitant:
Ghidul solicitantului - Prioritatea 6.1 (2016)

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022