Prioritatea 2.2 [apel 2016]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 2 – “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de Investitii 2.2 – “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
• Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:
-    Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
-    Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente unei investitii initiale care consta in activitati de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spatiilor de productie/ prestari de servicii.
• Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
-    Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii
-    Internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii finantabile prin ajutor de stat regional. Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor in active necorporale finantabile prin ajutor de stat regional sau a investitiilor finantabile prin ajutor de minimis.

Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 30,28 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 23.08.2017, ora 12:00 - prelungit pana la 30.08.2017, ora 12:00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa, dupa primele 2 luni de depunere a proiectelor, in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.2 (versiune 27.09.2019)
Ordin 2710/27.09.2019 
Ordin 1525/19.05.2020
Ordin 2363/11.06.2020

Alte versiuni:
Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.2 (versiune 26.01.2018)

Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.2 (versiune 14.04.2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.2 (versiune 14.03.2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.2 (versiune - decembrie 2016)


Noutati Prioritatea 2.2

12.06.2020 - Modificarea Ghidului solicitantului si a Contractului de finantare pentru PI 2.2 (Apel 2016, Apel 2019)

20.05.2020 - Modificarea Ghidului solicitantului si a Contractului de finantare pentru PI 2.2 (Apel 2016)

30.01.2018 - Actualizarea Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investitie 2.2 - IMM

30.10.2017 - Se reia procesul de evaluare a cererilor de finantare depuse in cadrul Prioritatii de investitii 2.2 - Investitii in IMM

24.04.2017 - Clarificari privind termenul la care se considera implinite primele 2 luni de depunere a proiectelor pentru prioritatea de investitie 2.2 - IMM

31.03.2017 - Clarificare achizitii privati – servicii de consultanta

15.03.2017 - Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investitii 2.2 a fost revizuit

23.12.2016 - POR: S-a lansat apelul de proiecte in cadrul prioritatii de investitii 2.2

03.11.2016 - AM POR a publicat centralizatorul propunerilor si intrebarilor primite in cadrul consultarii publice aferent POR 2014 - 2020, Prioritatea 2.2

04.11.2016 - Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investitie 2.2, a DOUA forma de consultare publica