Prioritatea 11.1

licitatie inchisa

Prioritatea 11.1 – Consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta

Obiectiv specific: Cresterea gradului de acoperire geografica si de inregistrare a proprietatilor din zonele rurale in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara (SICCF).

Aceasta prioritate de investitii va fi implementata de Autoritatea Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), prin intermediul unui proiect major, destinat sa completeze obiectivul Programului National de Cadastru si Carte Funciara. ANCPI va colabora, in acest sens, cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara (oficiile teritoriale) si Centrul National de Cartografie.
 
Alocarea apelului este de 312,89 milioane euro, din care 265,96 milioane euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regionala, iar 46,93 milioane reprezinta cofinantare de la bugetul de stat.
 
Proiectul va avea mai multe componente, printre care cea de integrare a datelor existente, extinderea inregistrarii sistematice in zonele rurale, imbunatatirea serviciilor de inregistrare a proprietatilor. Beneficiarii subsidiari sunt autoritatile publice locale si cetatenii din mediul rural. Avand proprietatea inregistrata, populatia din zonele interventiei va putea beneficia de imbunatatirea conditiilor economice si sociale, in conditiile securizarii statutului proprietatii. Totodata, procesul duce la clarificarea situatiei terenurilor, cu impact pozitiv asupra bugetelor locale.
In plus, vor fi create conditii optime pentru realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala si nationala, a investitiilor in infrastructura si in alte domenii: agricultura, mediu, turism, agroturism. In acest fel, sunt indeplinite pre-conditii necesare pentru accesaera fondurilor alocate Romaniei prin alte programe europene sau guvernamentale.
 
Ghidul Solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/11/11.1/1 referitoare la specificitatea proiectului major, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitantul eligibil.
 
Tipul de apel care se lanseaza este: Lista de proiecte prioritare sau pre-identificate.  

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MYSMIS.
Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 06.12.2017, ora 12.00
Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 30.03.2018, ora 12.00

Ghidul Solicitantului POR P.I.11.1 (versiune finala – actualizat 29.11.2017)

Anexa 6 - Forma de contract de finantare – 27.07.2018
Ordin de modificare 27.07.2018

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022