Prioritatea 1.2

licitatie inchisa

Versiunea finala a privind aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020”, a fost aprobata in data de 09.07.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Apelul de proiecte are ca scop finantarea proiectelor listate in cadrul acestuia din regiunile de dezoltare regionale Nord Est si Nord Vest. Constructia portofoliului respectiv a fost un proces transparent in ambele regiuni, in care au fost implicati actorii cheie din sistemul quadruple helix (administratie centrala si locala, institutii de invatamant, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), fiind promovata, in special in cadrul atelierelor de descoperire antreprenoriala, tinand cont de aspectele metodologice promovate de Comisia Europeana pentru realizarea Strategiilor de Specializare Inteligenta RIS 3. Astfel, mecanismul respectiv a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

  • Identificare solutii de specializare regionala aferente domeniilor RIS3, prin intermediul atelierelor de lucru pentru descoperire antreprenoriala organizate in perioada 2016-2017;
  • Organizare apel(uri) regionale pentru colectare propuneri de proiecte pentru portofoliul RIS3, care corespund solutiilor identificate in etapa 1;
  • Structurare portofoliu de propuneri de proiecte colectate, pe domenii RIS3 si surse de finantare pentru identificare proiecte integrate, fara sursa de finantare unica;
  • Colectare fise de proiect extinse si acordare suport promotorilor de proiecte integrate pentru maturare concept si definire lista proiecte strategice integrate;
  • Avizarea de catre Consortiul Regional de Inovare si Consiliul pentru Dezvoltare Regionala a listei cu proiecte strategice integrate recomandate pentru finantare din POR – Anexa 10.7 la Ghidul solicitantului;
  • Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS 2014+, in perioada 01.08.2019, ora 12.00 - 01.12.2019, ora 12.00  31.03.2020, ora 12.00 16.05.2020, ora 12.00 30.05.2020, ora 12.00 30.06.2020, ora 12.0031.07.2020, ora 12.00, 31.08.2020, ora 12.00, 30.09.2020, ora 12.00

Modificare ghid solicitant iulie 2020
Ordin 3382/06.07.2020
Anexele la Ordinul 3382/06/07/2020

Modificare ghid solicitant ianuarie 2020
Ordin de modificare nr. 81/23.01.2020
Anexe la ordinul 81/23.01.2020

Modificare ghid solicitant septembrie 2019
Ordinul nr. 2637 din 19.09.2019
Anexele la ordinul 2637/19.09.2019, pdf
Anexele la ordinul 2637/19.09.2019, word

Alte versiuni
Ghidul Solicitantului - iulie 2019
Ordin de aprobare

NOUTATI
30.07.2020- - Prelungire termen depunere 1.2
07.07.2020 - A fost modificat Ghidul Solicitantului POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2
15.06.2020 - Prelungire termen depunere 1.2
20.05.2020 - Prelungire termen depunere 1.2
30.04.2020 - Prelungire termen depunere 1.2
26.03.2020 - Prelungire termen depunere 1.2
04.11.2019 - Prelungire termen depunere 1.2

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022