Prioritatea 5.1

licitatie inchisa

Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Obiectivul specific al acestei prioritati este impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
In cadrul acestei prioritati de investitii se vor finanta restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

Categorii de beneficiari eligibili:
•    Unitati administrativ-teritoriale
•    Autoritati ale administratiei publice centrale
•    Unitatile de cult
•    ONG-uri 
•    Parteneriate intre aceste entitati, respectiv:

o    Unitate administrativ-teritoriala, in calitate de lider in parteneriat cu alta unitate administrativ-teritoriala, cu o autoritate a administratiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 42,86 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora deschidere apel de proiecte:  25.03.2016, ora 16:00
Data si ora incepere depunere de proiecte: 25.05.2016, ora 12:00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 25.11.2016, ora 14:00

Ghidul solicitantului - Prioritatea 5.1 (versiune finala - actualizat 21.03.2017)

Varianta actualizata in 31.05.2017 a contractului de finantare 5.1

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022