Prioritatea 3.2

licitatie inchisa

Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila

Prin Obiectivul specific 3.2 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc ca au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraselor si al zonelor functionale (Z.F.) ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regaseste în analiza efectuata, directiile de actiune si în masurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) ale municipiilor/ oraselor sau elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Vor fi finantate acele activitati/ subactivitati care, printr-o abordare integrata, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de sera (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraselor si a Z.F, generat, în principal, de utilizarea extinsa a autoturismelor pentru deplasarea populatiei în interiorul municipiului/orasului, dar si pentru deplasarea navetistilor din Z.F, care au ca origine sau destinatie a deplasarilor municipiul/orasul în cauza.

A. Investiti destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori

Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

 • Achizitionarea de material rulant (tramvaie);
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
 • Achizitionarea de troleibuze;
 • Achizitionarea de autobuze;

Infrastructura utilizata pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea statiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz urban);
 • Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete” sau „e-ticketing”);
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de transport public de calatori;
 • Configurarea/Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de transport public de calatori, în vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor dedicate pentru transportul public de calatori, a construirii/modernizarii/extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni si biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere;

B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat

 • Achizitionarea si instalarea statiilor de reîncarcare a automobilelor electrice si electrice hibride;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor în anumite zone;

C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbana

 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI);
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de calatori, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport;
 • Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti;
 • Construirea parcarilor de transfer de tip „park and ride”;

Proiectele propuse la finantare sau sub-activitatile/masurile componente ale acestora, ce cuprind activitatile/sub-activitatile eligibile enumerate mai sus, trebuie sa fie justificate în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.)[1] si sa se regaseasca în scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D. Astfel, o activitate eligibila orizontala, asociata celor trei categorii de activitati de mai sus, este reprezentata de elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) la nivel de arie de studiu stabilita conform prevederilor legale în vigoare (se va vedea si Anexa 3.2.6 în ceea ce priveste cheltuielile eligibile aferente acestui document strategic).

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicata, cu exceptia celor 39 municipii resedinta de judet eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”;
 • Parteneriatele dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2;
 • Parteneriatele dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din zona functionala a acestor orase/municipii si care îndeplinesc conditia cu privire la vecinatatea teritoriala fata de aceste orase/municipii eligibile si/sau cu Unitatea administrativ-teritoriala judetul (în care orasele/municipiile/comunele partenere sunt situate) si/sau cu institutii publice din subordinea UAT orase/municipii/parteneri eligibili care au în administrare infrastructura rutiera, ce face obiectul proiectului.


Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 55,63 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora incepere depunere de proiecte: 20 septembrie 2017, ora 12.00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 20 martie 2018, ora 12.00 prelungit pana la 21 iunie 2018, ora 12.00.

Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ghid specific final actualizat 19.11.2018
Descarca Ordin de modificare

Alte versiuni:

Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ghid specific 3.2 actualizat 18.05.2018
Descarca Ordin de modificare 

Ghid specific 3.2 actualizat 13.02.2018
Sinteza principalelor modificarilor
Ordin de modificare

Ghidul Solicitantului - Prioritatea 3.2 - versiune 07.12.2017
Ghidul Solicitantului - Prioritatea 3.2 - versiune 27.09.2017
Ghidul Solicitantului - Prioritatea 3.2 (20 iulie 2017)

Centralizator raspunsuri ghid O.S.3.2 – consultare publica

NOUTATI
18.05.2018 - Modificarea Ghidului specific al solicitantului - 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila
13.03.2018 - Modificarea Ghidului specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, Axa prioritara 3 
28.09.2017 - Modificarea Ghidului Solicitantului - POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022