Obiectiv Specific 4.2

licitatie inchisa

Prioritatea de investitii 4.2 - „Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului”

Obiectivul specific 4.2: reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet.

Activitatile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.2:

 • demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor aflate într-o stare avansata de degradare, care nu apartin patrimoniului national cultural;
 • realizare alei pietonale, piste pentru biciclisti, creare trotuare;
 • amenajare spatii verzi (defrisarea vegetatiei existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori si arbusti);
 • crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joaca pentru copii etc.);
 • Achizitionarea si montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;
 • instalare Wi-Fi în spatiile publice;
 • instalare sisteme de supraveghere video a spatiilor  amenajate prin proiect;
 • dotare mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
 • modernizarea strazilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus interventiei (Strazile urbane sunt eligibile în situatii exceptionale, numai în masura în care astfel de investitii sunt necesare pentru facilitarea accesibilitatii la obiectivul de investitii, si  în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 15 (subcategoriile 53 si 54) si 16 (subcategoria 57), din bugetul proiectului);
 • înlocuirea si/sau racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investitiei;
 • realizare sistem de irigatii/sistem de iluminat pentru spatiile amenajate prin proiect.

Categorii de beneficiari eligibili:

Unitatile administrativ teritoriale municipii resedinta de judet (excluzând localitatile din zona functionala urbana), definite conform Legii nr. 215/2001 legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.         

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 20.190.000 euro (92.357.136 lei).

Valoarea minima eligibila a investitiei este de 100.000 euro;

Valoarea maxima totala a investitiei este de 5.000.000 euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?

Data si ora de începere a depunerii de proiecte: 21.08.2017, ora 10.00;

Data si ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 decembrie 2018, ora 10.00 29.03.2019, ora 12.00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

 

Descarca Ghid specific 4.2 - final - actualizat 19.02.2019
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Alte versiuni:

Descarca Ghid specific 4.2 - actualizat 05.12.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Descarca Ghid specific 4.2 - actualizat 20.06.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Ghidul specific O.S. 4.2 - lansare apel

NOUTATI
19.02.2019 - Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR/4/4.2/1
05.12.2018 - Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte P.O.R/4/4.2/4

25.06.2018 - Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte P.O.R/4/4.2/4

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022