Prioritatea 3.2 - Proiecte nefinalizate

licitatie inchisa

Versiunea finala a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila” din cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon” a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobata in data de 30.08.2018, prin ordin al Viceprim - Ministrului, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
 
Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte cu numarul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MySMIS.
 
Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 03.09.2018, ora 12.00, iar cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 15.10.2018, ora 12.00.
 
Valoarea totala eligibila a cererii de finantare se incadreaza in urmatoarele limite minime si maxime:
Valoarea minima eligibila: 500.000 euro
Valoarea maxima eligibila :
•         5 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie mai mica  sau egala cu 20.000  de locuitori;
•         10 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie de peste 20.000  de locuitori;
 
Alocarea financiara nationala pentru apelul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate este de 57.670.126,87 euro (FEDR+BS), din care 50.000.000 euro provin din FEDR.

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate reprezinta un apel national, iar principiul ”primul venit, primul servit” se ia in considerare la nivelul tuturor celor 7 regiuni de dezvoltare, in functie de data, ora, minutul, secunda, dupa caz, de depunere a cererilor de finantare in MySMIS.

Descarca Ghid specific 15.10.2018
Descarca Ordin de modificare
Descarca Sinteza modificarilor 15.10.2018

Alte versiuni:
Ghid specific 30.08.2018
Ordin de aprobare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022