Prioritatea 3.1A [apel 2020]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea A – cladiri rezidentiale - APEL 3

Obiectivul specific al acestei operatiuni este cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni sunt activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale:

  • imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolare anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor, inclusiv masuri de consolidare;
  • reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic – incalzire si apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
  • modernizarea sistemului de incalzire: repararea/inlocuirea centralei termice de bloc/scara; achizitionarea si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
  • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
  • implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;
  • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
  • intocmirea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizeaza realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020.

Categorii de beneficiari eligibili:
Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte sunt Unitatile administrativ-teritoriale din mediul urban.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 5.827.723 euro.
Valoarea totala eligibila a cererii de finantare se incadreaza in urmatoarele limite minime si maxime: 100 000 euro - 5 milioane euro

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv cu termen limita de depunere a cererilor de finantare.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora deschidere apel de proiecte: 14.02.2020
Data si ora incepere depunere de proiecte: 16.03.2020, ora 10.00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 16.07.2020, ora 10.00 17 august 2020, ora 10.00

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul integrat de management - aplicatia MY SMIS.

Ghidul solicitantului - Prioritatea 3.1 - APEL 3 - 14.02.2020
Ordin de aprobare

NOUTATI
08.07.2020 - Termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C a fost prelungit

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022