Prioritatea 3.1B [apel 2020]

licitatie inchisa

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B - Cladiri publice, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobata prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, in data de 09.03.2020.

Ghidul specific contine informatiile specifice necesare in vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM de tip non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Apelul de proiecte vizeaza investitiile care se vor realiza in cadrul regiunilor de dezvoltare regionala Nord Est, Sud Est si Sud Muntenia.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv:

 • imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol), a sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii;
 • introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru incalzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
 • utilizarea surselor de energie regenerabila, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea, instalarea, intretinerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricarui tip de energie pentru asigurarea conditiilor de confort interior);
 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice;
 • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Autoritatile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizeaza din subordinea Guvernului ori a ministerelor, institutiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autoritatile administrative autonome (infiintate prin legi organice);
 • Autoritatile si institutiile publice locale: Unitatile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucuresti (UAT comuna, oras, municipiu, judet, Municipiul Bucuresti si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucuresti), definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Institutiile publice si serviciile publice organizate ca institutii publice de interes local sau judetean (finantate din bugetul local), aflate in subordinea unitatilor administrativ teritoriale; Institutia prefectului, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Parteneriatele intre entitatile de mai sus, in conformitate cu prevederile legale.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 10 356 187 Euro.

Perioada de depunere a proiectelor este 09.04.2020, ora 10.00 - 09.08.2020, ora 10.00 09.09.2020, ora 10.00.

Ghid specific
Ordin de aprobare
Ordinul nr. 41/12.01.2023 de modificare a Ghidului Solicitantului

NOUTATI
12.01.2023 - Modificarea Ghidurilor solicitantului aferente Axei prioritare 3, PI 3.1, Operatiunea B- Cladiri publice, POR 2014-2020
04.08.2020 - Instructiune AMPOR privind prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022