Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3C [apel 3] [2020]

licitatie inchisa

„Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte pentru POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de Investitii 8.1 - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” a fost aprobat in data de 01.07.2020 prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei.

Documentul contine informatiile specifice necesare in vederea lansarii apelului de proiecte nr. 3, POR2020/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Perioada de depunere a cererilor de finantare 01.08.2020 ora 12:00 - 01.12.2020 ora 12:00 01.02.2021 ora 12:00     1 aprilie 2021, ora 12:00  1 iulie 2021, ora 12:00, 01 noiembrie 2021 ora 12.00.
Apelul este de tip necompetitiv, cu termen limita de depunere a proiectelor, iar procesul de evaluare, selectie si contractare se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”.

Descarca Ghid specific [final actualizat 10.06.2021]
Ordinul nr. 778 din 10.06.2021

Alte versiuni

Ordin 373/18.03.2021
Ghid specific - actualizat martie 2021

Ghid Specific - actualizat ian 2021
Ordin 67/26.01.2021

Ghid specific - iulie 2020
Ordin de aprobare

Ordin 4193/27.11.2020 - prelungire apel

NOUTATI
18.03.2021 - Termenul de depunere pentru apelul POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3 (2020), Grup vulnerabil: copii a fost prelungit
26.01.2021 - Prelungirea perioadei de depunere pentru apelul POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3 (2020), Grup vulnerabil: copii
27.11.2020 - In atentia solicitantilor pentru prioritatea POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3 (2020), Grup vulnerabil: copii: Perioada de depunere a cererilor de finantare a fost prelungita cu 2 luni, data de inchidere a apelului fiind 01.02.2021

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022