Prioritatea 2.2 [apel 2019]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 2 – “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”
Prioritatea de Investitii 2.2 – “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” APEL 2 2019

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
- Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
- Dotarea cu active corporale, necorporale.

In cadrul acestui apel de proiecte, finantarea nerambursabila se acorda sub forma de ajutor de stat regional pentru investitii.
In aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investitii reprezinta ajutorul regional acordat pentru o investitie initiala.

Investitie initiala, in sensul normelor ce reglementeaza ajutorul de stat regional si al prezentului ghid, inseamna o investitie in active corporale si necorporale legata de:

  • crearea unei unitati noi. De regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect.
  • extinderea capacitatii unei unitati existente. Ca urmare a investitiei, unitatea existenta este pusa intr-o situatie in care poate produce mai mult, din cel putin unul din produsele deja realizate in unitate, fara ca procesul general de productie sa fie fundamental schimbat. Extinderea capacitatii de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei.
  • diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate. Diversificarea productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

In cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unitati existente, costurile eligibile (finantabile din ajutor de stat regional) trebuie sa depaseasca cu cel putin 200% valoarea contabila a activelor reutilizate (tangibile si intangibile), astfel cum au fost inregistrate in exercitiul financiar ce precede inceperea lucrarilor.

Intr-un proiect de ”diversificare”, anumite active utilizate in realizarea unui produs/prestarea unui serviciu existent pot sa fie utilizate, in continuare, in realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul si cladirile utilizate in realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau partial in realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezinta ”active reutilizate”. Atunci cand sunt combinate active vechi (reutilizate) si active noi, valoarea eligibila a noilor active trebuie sa fie de cel putin 3 ori (adica cu cel putin 200%) mai mare decat valoarea contabila a activelor reutilizate.

Valoarea contabila a activelor reutilizate reprezinta valoarea contabila neta (i.e. valoarea de intrare, mai putin amortizarea).

Daca activele existente sunt reutilizate partial in noua activitate de productie, valoarea contabila a acestora poate fi luata in calcul proportional (e.g. o hala de productie utilizata partial in noua activitate).

In cazul investitiilor initiale care conduc atat la extinderea capacitatii, cat si la diversificarea productiei unei unitati existente, conditia de mai sus este aplicabila doar componentei din proiect ce vizeaza diversificarea unitatii.

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Care este valoarea minima si maxima a finantarii nerambursabile?
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro si 1 milion euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicatiei MySMIS, in perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

Toate cererile de finantare depuse in primele doua luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara, urmand a fi contractate cele care au obtinut cel putin 80 de puncte (pragul de calitate) si care se incadreaza in alocarea financiara disponibila pentru acest apel. Daca alocarea financiara disponibila nu este acoperita, restul proiectelor care au obtinut intre 50 si 79 de puncte, vor fi mentinute in competitia cu proiectele din luna urmatoare.

Atentie! Respectarea conditiei de eligibilitate referitoare la incadrarea solicitantului in categoriile IMM eligibile se va verifica inclusiv in etapa (pre)contractuala, in baza celor mai recente situatii financiare aprobate de solicitant, disponibile la aceasta etapa. In acest context, in special in cazul proiectelor incluse in lista de rezerva, perioada cuprinsa intre depunerea cererii de finantare si demararea etapei (pre)contractuale poate fi relativ extinsa. Totodata, intrucat data acordarii ajutorului de stat reprezinta data semnarii contractului de finantare, solicitantul va reconfirma, printr-o declaratie scrisa, incadrarea in categoria IMM la semnarea contractului de finantare.

Ghid specific 2.2 apel 2019
Ordin nr. 2665/24.09.2019
Ordin 2364/11.06.2020

Intrebari frecvente - Prioritatea 2.2 [apel 2019]

NOUTATI
03.02.2022 - ANUNT IMPORTANT pentru solicitantii de finantare POR 2.2, Apel 2/ 2019

12.06.2020 - Modificarea Ghidului solicitantului si a Contractului de finantare pentru PI 2.2 (Apel 2016, Apel 2019)
02.03.2020 - Bugetul apelului de proiecte PI 2.2.IMM - Relansare 2019 a fost suplimentat