Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3C [apel 1]

licitatie inchisa

Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3/C/1 Dezinstitutionalizare copii

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, grupurile vulnerabile: persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, copii  vor constitui grupul tinta al cate unui apel dedicat. Acest apel este dedicat grupului vulnerabil ”copii”, in vederea dezinstitutionalizarii copiilor aflati in centre de plasament care urmeaza sa fie inchise cu prioritate si care functioneaza in judetele care nu au inchis nici un centru de plasament, in judetele in care functioneaza peste 3 centre de plasament clasice sau a centrelor de plasament clasice in care sunt ingrijiti peste 70 copii.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
•    reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala, destinata copiilor
•    constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial/apartamente, etc., pentru copii

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitantii de finantare sunt Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetele selectate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie pentru implementarea planurilor de dezinstitutionalizare. Acestea pot incheia parteneriate cu:
A.    Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea UAT si care desfasoara activitati in domeniul social.
B.    Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii, conform legislatiei aplicabile in vigoare:
•    asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania,
•       unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania  si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte
In cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului va face parte in mod obligatoriu din parteneriat.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Depunerea proiectelor se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS, incepand cu data de 03.07.2017, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 30.03.2018, ora 12.00.

Apelul este de tip necompetitiv, bazat pe lista de proiecte elaborata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), in cadrul proiectului SIPOCA 2.

Descarca Ghid specific (varianta finala - actualizat 27 martie 2018)
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare 

Alte variante:

Descarca Ghid Specific (varianta 27 decembrie 2017)
Descarca Sinteza Modificarilor
Ordin modificare Ghid specific
Anexa 2 Clauze specifice apelului 8.3C

Ghidul Specific Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3/C/1 Dezinstitutionalizare copii (varianta - 29 mai 2017)

Noutati
28.03.2018 - Modificarea Ghidului specific 8.3 C dedicat grupului vulnerabil copii
05.01.2018 - Modificarea Ghidului specific 8.3 C dedicat grupului vulnerabil copii
29.05.2017 - Ghidul specific P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil copii a fost lansat

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022