Prioritatea 3.1A - AFM

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale / Sisteme Fotovoltaice, Apel dedicat Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobata in data de 28.05.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale prin instalarea de sisteme solare fotovoltaice.
Prioritatea de investitie 3.1, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale va sprijini activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru reducerea gazelor cu efect de sera, respectiv instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice (finantabil in limita valorii maxime eligibile de 5 000 euro/beneficiar final, pentru o capacitate instalata de minimum 3 kwp).

Valoarea unui proiect este de minimum 1 000 000 euro (valoare eligibila) si maximum 50 000 0000 euro (valoare totala), echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro din luna publicarii apelului, respectiv luna mai 2019 (4,7517 lei/euro).

Ghidul specific contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni de tip non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitant.

Depunerea cererilor de finantare se face in perioada 14.06.2019, ora 10.00 - 14.09.2019, ora 10.00, utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.

Alocarea financiara aferenta Regiunii Nord-Est este de 18 805 122 Euro.

In cadrul prezentului apel de proiecte, solicitantul eligibil este reprezentat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

Beneficiarii finali ai interventiei sunt persoanele fizice din mediul urban si rural ale caror dosare sunt aprobate si care incheie un contract, in vederea obtinerii finantarii nerambursabile, cu Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

Aceasta prioritate de investitii va fi implementata prin intermediul unor proiecte care-si propun finantarea investitiilor aprobate persoanelor fizice cu respectarea conditiilor impuse prin Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/05.12.2018, ghid de finantare aplicabil beneficiarilor finali.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022