PR 2021-2027

! Pentru informatii privind Programul Regional Nord-Est 2021-2027 viziteaza pagina web dedicata: www.regionordest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Noua responsabilitate a ADR Nord-Est este statuata prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

Procesul de elaborare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 se desfasoara in stransa colaborare cu partenerii locali, avand drept premise necesitatile reale ale regiunii.

Programul Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acopera domeniile: specializare inteligenta si inovare, IMM-uri, digitalizare, eficienta energetica, dezvoltare urbana, mobilitate si conectivitate, protectia naturii si a biodiversitatii,  infrastructura educationala, turism si cultura/patrimoniu cultural.

Elaborarea Programului Regional 2021-2027 – Nord-Est presupune corelarea acestuia, atat cu documentele de planificare existente la nivel regional, cat si cu regulamentele existente la nivel european, interventiile propuse urmand sa fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politica (OP) ale Comisiei Europene:

  • O Europa mai inteligenta (o transformare economica inovatoare si inteligenta)
  • O Europa mai verde, fara emisii de carbon  
  • O Europa mai conectata (mobilitate si conectivitate TIC regionala)
  • O Europa mai sociala (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale)
  • O Europa mai aproape de cetateni (dezvoltarea sustenabila si integrata a zonelor urbane, rurale si de coasta prin initiative locale)

Viziunea noastra de viitor, transpusa in documente

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 13.10.2022  – aprobat Comisia Europeană
Sinteză Programul Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 13.10.2022  – aprobat Comisia Europeană


Alte versiuni:
Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 30.05.2022 - transmis Comisia Europeana
Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 10.12.2021
Sinteză Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 10.12.2021
Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 15.11.2021
Sinteză Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 15.11.2021
Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 29.10.2021
Sinteză Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 - versiunea 29.10.2021
Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 –  versiunea octombrie 2021 (inclusiv Anexa Recomandări Raportul de mediu)
Programul Operational Regional Nord-Est 2021-2027 - versiunea 26.04.2021
Sinteza Programul Operational Regional Nord-Est 2021-2027- versiunea 26.04.2021
Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST [versiune revizuita – septembrie 2020]

Cum ne pregatim pentru 2021-2027?

Ordonanta de Urgenta nr. 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si a unui sprijin financiar, pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027
Pregatire proiecte POR 2021-2027: Sprijin prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020

Referinte utile

ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

Detalii despre arhitectura celorlalte programe operationale 2021-2027, puteti consulta aici: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022