Prioritatea 3.1B [apel 2017]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea B – cladiri publice

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv:
• imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol), a sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii;
• introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru incalzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
• utilizarea surselor de energie regenerabila, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirii;
• implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea, instalarea, intretinerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricarui tip de energie pentru asigurarea conditiilor de confort interior);
• inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice;
• orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
• realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

ATENTIE: Activitatile propuse in cadrul proiectelor nu trebuie sa intre sub incidenta ajutorului de stat. Prin prezentul ghid nu sunt finantate proiectele care intra sub incidenta ajutorului de stat sau in cadrul carora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.

Categorii de beneficiari eligibili:
• Autoritatile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizeaza din subordinea Guvernului ori a ministerelor, institutiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autoritatile administrative autonome (infiintate prin legi organice);
• Autoritatile si institutiile publice locale: Unitatile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucuresti (UAT comuna, oras, municipiu, judet, Municipiul Bucuresti si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucuresti), definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
Institutiile publice si serviciile publice organizate ca institutii publice de interes local sau judetean (finantate din bugetul local), aflate in subordinea unitatilor administrativ teritoriale; Institutia prefectului, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Parteneriatele intre entitatile de mai sus, in conformitate cu prevederile legale.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 50,85 mil euro 63,56 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora incepere depunere de proiecte: 28 februarie 2017, ora 10.00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 28 august 2017, ora 10.00 - prelungit pana la 04.10.2017, ora 10:00

Ghidul solicitantului 3.1B - final - actualizat 08.05.2018
Ordin de modificare
Ordinul nr. 41/12.01.2023 de modificare a Ghidului Solicitantului

Alte versiuni:

Ghidul solicitantului - Prioritatea 3.1-Operatiunea B (versiune finala actualizat decembrie 2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 3.1-Operatiunea B (28 iulie 2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 3.1-Operatiunea B (26 mai 2017)

Ghidul solicitantului - Prioritatea 3.1-Operatiunea B (14 aprilie 2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 3.1-Operatiunea B (27 martie 2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 3.1-Operatiunea B (versiune finala - decembrie 2016)

Noutati:

12.01.2023 - Modificarea Ghidurilor solicitantului aferente Axei prioritare 3, PI 3.1, Operatiunea B- Cladiri publice, POR 2014-2020
09.05.2018 - Modificarea alocarii financiare in cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, AP 3, PI 3.1, Operatiunea B - Cladiri Publice
20.12.2017 - Modificarea si completarea Ghidului Solicitantului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI
22.06.2017 - Avizul necesar investitiilor din cadrul POR in cresterea eficientei energetice a spitalelor/unitatilor sanitare, emis de Ministerul Sanatatii, a fost publicat 
22.06.2017 - 3.1.B - Exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor a fost revizuit

29.05.2017 - Modificarea Ghidului Solicitantului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI mai 2017
25.04.2017 - Ministerul Educatiei Nationale a publicat avizul necesar investitiilor din cadrul POR in cresterea eficientei energetice a unitatilor de invatamant

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022