Prioritatea 10.1 / Obiectivul specific 10.1 / Apel MEN

licitatie inchisa

Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului

Apel dedicat:
•    învatamântului prescolar (POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni)
•    învatamântului obligatoriu (POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni)
Apel dedicat Ministerului Educatiei Nationale

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
•    constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru educatia prescolara (gradinite)
•    constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru învatamântul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregatitoare)

Categorii de beneficiari eligibili:
Parteneriatele încheiate între Autoritati Publice Centrale - Ministerul Educatiei Nationale* si Autoritatile/ Institutii ale administratiei publice locale, unde liderul parteneriatului va fi reprezentat de Autoritatea Publica Centrala - Ministerul Educatiei Nationale:
Unitatile Administrativ Teritoriale: UAT comuna, oras, municipiu, judet, cu exceptia municipiilor resedinta de judet eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR 14-20;
Institutii ale administratiei publice locale:  Entitati (Directie/ Serviciu) desprinse din aparatul Primariei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, deruleaza proceduri de achizitii publice având personalitate juridica si care au primit în administrare infrastructura educationala.
*Atentie: Includerea acestui tip de solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de catre Comisia Europeana. Acordarea finantarii (semnarea contractului de finantare) este conditionata de aceasta aprobare de modificare a POR 2014-2020.

Care este valoarea minima si maxima a unui proiect:
Valoare minima eligibila: 200.000,00 Euro
Valoare maxima eligibila: se va avea în vedere alocarea regionala si nu se va depasii valoarea unui proiect  „major” asa cum este el definit atât în legislatia nationala cât si în cea comunitara, calculata la cursul InforEuro din luna depunerii
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Alocarea nationala este de 75,83 milioane Euro (FEDR+BS), din care 63,89 milioane euro reprezinta co-finantarea comunitara asigurata prin FEDR.

În cadrul prezentului apel de proiecte se pot aplica prevederile Ordonatei de Urgenta nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, în ceea ce priveste semnarea unor contracte de finantare a caror valoare poate determina depasirea sumelor alocate prezentului apel.

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continua, dupa principiul “primul depus, primul evaluat”.

În cadrul apelului cu depunere continua, o cerere de finantare, care este respinsa într-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, se poate redepune în cadrul aceluiasi apel.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora lansarii cererii de proiecte: 09/07/2018, ora 15.00
Data si ora închiderii cererii de proiecte: 31/12/2020, ora 12.00 25.02.2019, ora 12.00

Descarca Ghid specific final actualizat 30.08.2018
Descarca Ordin de modificare 5567/30.08.2018
Sinteza modificarilor 30.08.2018
Descarca Grila de evaluare finala 05.10.2018
Descarca Ordin de modificare 5862/05.10.2018

Modificarea Ghidului specific 10.1 Apel dedicat Ministerului Educatiei Nationale - 20.02.2019

Alte versiuni
Descarca Ghidul solicitantului si Ordinul de aprobare – versiune finala 05.07.2018

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022