Prioritatea 1.1 / Operatiunea A [apel 2020]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea A - Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.
Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite investitii pentru crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT).

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni:

  1. a) crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), respectiv, constructia, extinderea si dotarea cu echipamente si software necesare, prin raportare la definitia investitiei initiale in sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional si ale prevederilor ghidului specific;
  2. b) achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decat cele care sunt deja oferite sau urmeaza a fi oferite de catre angajatii centrelor de inovare si transfer tehnologic).

Categorii de beneficiari eligibili: entitatile de inovare si transfer tehnologic definite conform Ordonantei 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizate provizoriu /acreditate sau care urmeaza a fi autorizate provizoriu /acreditate in baza Hotararii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, in conditiile/termenele impuse de prevederile ghidului specific.

In cazul parteneriatelor intre entitatile de inovare si transfer tehnologic definite si constituite conform prevederilor legale mai sus mentionate, toti membrii acestuia trebuie sa fie autorizati provizoriu/acreditati  in vederea depunerii cererii de finantare, in conditiile/termenele impuse de prevederile ghidului. In cazul proiectelor depuse de parteneriatele dintre ITT nu se poate crea un nou ITT prin proiect, ci doar diversifica si extinde cele existente cu scopul realizari de transferuri tehnologice in domeniile de specializare inteligenta identificate in cadrul ghidului.

Entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT)
Entitatile de inovare si transfer tehnologic se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare in cadrul anumitor entitati cu personalitate juridica. Aceste entitati de transfer tehnologic isi desfasoara activitatea prin intermediul:

  • centrelor de transfer tehnologic-CTT,
  • incubatoarelor tehnologice si de afaceri-ITA,
  • centrelor de informare tehnologica-CIT,
  • oficiilor de legatura cu industria-OLI,

CTT este o entitate din infrastructura a carei activitate consta in stimularea ITT in scopul introducerii in circuitul economic a rezultatelor cercetarii, transformate in produse, procese si servicii noi sau imbunatatite.

ITA reprezinta o entitate din infrastructura a carei activitate este orientata in principal catre facilitarea initierii si dezvoltarii de noi intreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansata.

CIT reprezinta o entitate din infrastructura care desfasoara activitati de diseminare a informatiilor referitoare la rezultatele CI, documentare tehnologica si instruire a agentilor economici, in scopul stimularii valorificarii rezultatelor, crearii si dezvoltarii comportamentului inovativ al mediului socioeconomic.

OLI, asimilate ca si centre de competenta, inclusiv hub-uri si centre regionale, este o entitate din infrastructura al carei obiect de activitate consta in stabilirea, mentinerea si extinderea legaturilor dintre furnizorii rezultatelor CI si mediul socio-economic/agentii economici, in scopul facilitarii transferului tehnologic. Prin OLI se are in vedere sprijinirea masurilor de intrenationalizare (ex. adaptarea la modele de afaceri noi, adaptarea proceselor tehnologice de productie la sistemele de certificare si standardizare specifice pietelor de export, etc.) pentru IMM-urile care activeaza in domeniile de specializare inteligenta, cu aplicare in domeniile competitive.

Aceste entitati pot fi publice, private sau mixte (cu respectarea legislatiei in vigoare)

Ce tip de apel de proiecte se lanseaza?
Apelul de proiecte cu nr. POR/2020/1/1.1.A/2 este non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare. Tipul de apel non-competitiv se mentine indiferent daca valoarea solicitata a proiectelor depuse depaseste alocarea regionala a apelului aprobata prin prezentul ghid.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora incepere a depunerilor de proiecte: 13 iunie 2020, ora 12.00
Data si ora inchiderii apelului de proiecte: 13 august 2020, ora 12.00 13.09.2020, ora 12.00, 30.10.2020, ora 12:00.

In cazul in care exista riscul ca valoarea eligibila a proiectelor depuse sa nu acopere alocarea regionala, se poate prelungi termenul limita pentru inchiderea apelului de proiecte.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 6.046.409 Euro.

Ghidul solicitantului - varianta finala - 12.05.2020
Ordin de aprobare

NOUTATI
05.08.2020 - A fost prelungita perioada de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 si POR/2020/1/1.1.B/2

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022