Obiectiv specific 4.1 Proiecte nefinalizate

licitatie inchisa

Prioritatea de investitii 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”

Obiectivul specific 4.1 este „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”, în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Apelul de proiecte se lanseaza prin aplicatia electronica MySMIS si este dedicat proiectelor nefinalizate.
Activitatile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1:

A. Investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

 • Achizitionarea de material rulant (tramvaie);
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
 • Achizitionarea de troleibuze;
 • Achizitionarea de autobuze;

Infrastructura utilizata pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea statiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz);
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete”  sau „e-ticketing”);
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori;
 • Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de transportul public de calatori, în vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor separate dedicate pentru transportul public de calatori, a construirii /extinderii/modernizarii traseelor/pistelor pentru pietoni si biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de calatori;

B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat

 • Achizitionarea si instalarea statiilor de reîncarcare a automobilelor electrice si electrice hibride;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor în anumite zone;


C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbana

 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI);
 • Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti;
 • Construirea parcarilor de transfer de tip „park and ride”;

Proiectele propuse la finantare sau sub-activitatile/masurile componente ale acestora, trebuie sa se regaseasca în scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D. Astfel, o activitate eligibila orizontala, asociata celor trei categorii de activitati de mai sus, este reprezentata de elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) la nivel de arie de studiu stabilita conform prevederilor legale în vigoare.

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Unitati administrativ-teritoriale municipii resedinta de judet;
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritoriala municipiul resedinta de judet cu orase/municipii/comune din zona functionala urbana (Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinatatea teritoriala a acestuia;
 • Unitatea administrativ-teritoriala judetul inclusiv cu posibilitatea parteneriatului cu unitatea administrativ-teritoriala municipiul resedinta de judet eligibil;

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 181.690.000 Euro (831.122.736 Lei).
Valoarea minima eligibila proiect: 500.000 euro;
Valoarea maxima eligibila proiect: 20.000.000 euro;
Valoarea maxima eligibila pentru cererile de finantare ce contin activitati complementare privind, minimum, infrastructura de transport public si mijloacele de transport public: 25.000.000 euro;


Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora de începere a depunerii de proiecte: 09.07.2018, ora 12.00;
Data si ora de închidere a depunerii de proiecte: 09.10.2018, ora 12.00;
O cerere de finantare respinsa într-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, se poate redepune în cadrul aceluiasi apel.
Prin prezentul Ghid specific se lanseaza apelul de proiecte necompetitiv cu depunere la termen, cu numarul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate (pentru regiunile NE, SE, SM, SV, V, NV, C) pentru proiecte nefinalizate.


Proiectul nefinalizat reprezinta un proiect care poate contine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activitati si care la data depunerii cererii de finantare nu are finalizat integral cel putin unul dintre acestea.

Ghid specific final actualizat 09.10.2018
Sinteza modificarilor 09.10.2018
Ordin de modificare 5876/09.10.2018

Alte versiuni:

Ghid specific actualizat 30.08.2018
Sinteza modificarilor
Ordin de modificare

Descarca Ghidul solicitantului 02.07.2018
Descarca Sinteza principalelor completari fata de apelul nr.1
Descarca Ordin

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022