Prioritatea 7.1

licitatie inchisa

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat in data de 21.03.2017, Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/2, Axa prioritara 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului, Prioritatea de investitii 7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice, ce contine informatiile specifice Axei prioritare 7 a POR 2014-2020 necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/7/7.1/2, informatii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selectie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul integrat de management -aplicatia MY SMIS.
Astfel, incepand cu data de 21.03.2017, se deschide apelul nr POR 2017/7/7.1/2, ce se va incheia in data de 21.10.2017.
Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de o luna de la data deschiderii apelului astfel incat depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 21.04.2017.

Finantarea proiectelor se va face respectand principiul competitivitatii in ordinea punctajului obtinut doar dupa parcurgerea tuturor etapelor de selectie din primul apel POR 2016/7/7.1/1 si in limita sumelor ce raman disponibile. Proiectele depuse in cadrul apelului nr POR 2017/7/7.1/2 se vor finanta numai daca proiectele depuse in primul apel nu utilizeaza integral alocarea precizata in ghidul specific apelului.

Ghid specific 7.1 - actualizat 30.03.2018
Descarca Ordin de modificare
Descarca Sinteza modificarilor

Alte versiuni:
Ghidul Solicitantului Prioritatea de investitii 7.1 apel 2 - 21.03.2017

Legaturi utile: Prioritatea 7.1 - apel 1

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022